Servicing

Gwasanaethu
ServicingRydym ynymgymryd gwasanaethu, trwsio a gwiriadau chyn-MOT ar bob gwneuthreda modelau o geir a faniau. Rydym yn ffynhonnell rhannau gan gyflenwyr a sefydlwyd ers tro, gyda enw da. Er ein bod yn deall bodyn rhaid i gwsmeriaid gyllideb ar gyfer cynnal a chadw eu cerbyd, yn enwedig mewn tirwasgiad, byddwn yn ffynhonnell y rhannau o ansawdd gorau ar gyfer eich cerbyd yn unol â’ch cyllideb. Nid yw ein polisii ffynhonnell rhannau ail-law.

 

 

 

 

Servicing

We undertake servicing, repairs and pre-MOT checks on most makes and models of cars and vans. We only source parts from long established, reputable suppliers. Whilst we understand that customers have to budget for their vehicle’s maintenance, especially during a recession, we will source the best quality parts for your vehicle in line with your budget. It is not our policy to source second hand parts.